Martin Poulussen

Martin Poulussen is adviseur, coach en sparring partner voor management en directie. Ook begeleidt hij strategische verandertrajecten. Met ruim 20 jaar senior managementervaring, een frisse blik en een scherp oor loodst hij uw organisatie door lastige situaties heen en helpt hij u slagvaardig en succesvol te blijven.

voor verandering

‘Een scherpe sparring partner voor het management.’

————

Arjan Ester

Commercieel directeur Aebi Schmidt/Nido

Wanneer
Martin Poulussen?

De vragen waar ik organisaties bij help, zijn divers. Een team werkt bijvoorbeeld al jaren samen, maar er ontstaan spanningen. De top zit niet meer op een lijn. De effectiviteit of efficiëntie daalt, resultaten vallen tegen, een nieuwe concurrent doemt op, er is een strategische wending nodig. Allemaal situaties die vragen om een snelle en goede aanpak. Ik help u duidelijk te krijgen wat de bron van het probleem is en begeleid het management bij de nodige verandering.

Blijvende verbetering

Succesvolle veranderingen hebben een stabiele basis nodig. Veiligheid is daarbij het uitgangspunt: als er vrijheid is om zaken uit te spreken, kun je doordringen tot de kern van de zaak. Ik betrek mensen bij het proces, laat hen de effecten van een verandering ervaren en coach het management bij de implementatie. Dit leidt tot een verbetering die gedragen wordt en blijvend is.

‘Zijn natuurlijke autoriteit geeft vertrouwen’

————

Jan Willem van den Ban

Partner ontwerpbureau Enchilada

Aanpak

Elke situatie is uniek en krijgt een maatwerk aanpak. In een eerste gesprek stellen we samen de doelstelling vast. Deze stappen kunnen vervolgens deel uitmaken van het proces:

Vraagstuk

 

Met uw vraag ga ik de organisatie in om met mensen te praten. De sfeer daarbij is open en oplossingsgericht. We pellen problemen af tot de essentie. Zo wordt precies duidelijk wat er speelt; soms is dat iets anders dan u dacht. Er blijft een overzichtelijk vraagstuk over.

Resultaat

 

Mensen gaan ervaren wat er aan de hand is en hoe het beter kan. Het management krijgt de tools in handen om de nodige veranderingen te realiseren en in de toekomst alert op situaties te reageren. Ik ben pas tevreden wanneer uw ambitie is gerealiseerd en uw organisatie weer optimaal functioneert. De verbetering is niet statisch maar gericht op verdere ontwikkeling en groei.

Oplossingen

 

Er zijn vele gereedschappen en werkvormen beschikbaar om de problematiek aan te pakken. Bijvoorbeeld teamsessies, trainingen, coaching en soms gewoon een paar goede gesprekken. Dit is altijd maatwerk en gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever.

‘Hij brengt focus aan’

————

Jan Allart

Manager services WoningNet

Kracht

Alle vraagstukken hebben een universele kern. Of het nu gaat om een multinational, een overheidsorganisatie, een reclamebureau of een fabriek. Altijd zijn er die basiscomponenten: strategie, organisatie, cultuur en vooral: mensen. Wanneer een onderdeel hapert, kan de hele machine ontregeld raken. Dat is op te lossen. De kracht daarvoor komt van binnenuit. De professionals uit uw organisatie zijn en blijven de inhoudelijke experts. Ik zorg voor een situatie waarin uw mensen excelleren en iedereen samenwerkt aan een gezamenlijk resultaat.

Betrokken

Het succes van uw organisatie is mijn enige prioriteit. Naast mijn eigen inzet, kan ik daarbij ook gebruik maken van ervaren specialisten uit het netwerk van Panarama. Ik blijf persoonlijk betrokken totdat het gewenste resultaat is bereikt.

‘Hard op inhoud maar zacht op de mens.’

————

Gerrie Blok

Lid Raad van Commissarissen Woonservice

Vrijblijvend gesprek

In elke organisatie zit de potentie om beter te presteren en verder te groeien. Graag help ik u om dat volle potentieel te ontsluiten. Wilt u weten of ik uw organisatie kan helpen?

 

Bel of mail me.

‘We zijn flink gegroeid’

————

Jan Willem van den Ban

Partner ontwerpbureau Enchilada

Contact

M.P.S.N. Management bv

Martin Poulussen

Panamalaan 7F

1019 AS Amsterdam

M +31 6 25 09 57 07

mail@martinpoulussen.nl

KvK Amsterdam 27182045

BTW nr. NL808241734B01

Op al onze correspondentie zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd op 26 februari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27182045.

Martin Poulussen

voor verandering

Testimonials

Gesprekspartner op alle niveaus

Arjan Ester: ‘Onze binnendienst was toe aan een aantal flinke veranderingen, zowel organisatorisch als technisch. De afdeling bestond uit mensen met veel ervaring, maar juist daarom was het lastig om gewoontes te doorbreken en processen te vernieuwen.
Ik benaderde Martin omdat ik wist dat hij veel ervaring had met verandertrajecten, ook binnen sales organisaties.’

 

‘Martin is een scherpe sparringpartner voor het management. Hij helpt om snel tot gefundeerde keuzes te komen én om ze te implementeren. Martin is direct, duidelijk en soms confronterend, en dat heb je in zo’n proces nodig. Hij luistert goed, op alle niveaus. Hij weet met iedereen contact te maken en krijgt mensen mee. Het was een prettige samenwerking met een goed resultaat in een relatief korte tijd. Als ik weer voor zo’n traject zou staan, zou ik Martin graag weer inschakelen.’

 

———

Arjan Ester is commercieel directeur van Aebi Schmidt/Nido en was opdrachtgever van Martin Poulussen in 2010 en 2011

Nieuwe richting ontwerpbureau

Jan Willem van den Ban: ‘Ons ontwerpbureau Enchilada is vanuit creativiteit en vakmanschap ontstaan. Na een aantal succesvolle jaren bleek dat de vier partners andere ideeën hadden over de toekomst. Dat leidde tot irritatie en stond verdere groei in de weg. We riepen Martins hulp in om uit deze impasse te komen.

 

Natuurlijk overwicht

Martin straalt een natuurlijke autoriteit uit op zijn vakgebied. Daardoor kreeg hij vanaf het begin van alle partners het vertrouwen om het proces in te richten en te leiden zoals hij dat nodig achtte. Hij zorgde dat iedereen gehoord werd; heel belangrijk in een proces zoals dit. Hoewel hij snel door had wat er speelde, liet hij ons dat zelf ontdekken door de juiste vragen te stellen. Hij bracht de problematiek terug tot de essentie en hield het steeds zakelijk; onder zijn begeleiding werd de discussie nooit emotioneel. Daardoor bleef de sfeer respectvol en constructief.

 

Van vier naar drie partners

Na een eerste sessie bleek dat we als partners niet op een lijn zouden komen. Martin stelde voor dat we onze toekomstplannen aan elkaar zouden presenteren. Dat was een goede manier om overeenkomsten en verschillen te ontdekken, zonder naar elkaar te wijzen. Zo kwamen we zelf tot de conclusie dat we niet als viertal door wilden. Drie partners zijn samen verder gegaan, van de vierde hebben we afscheid genomen. Ook bij dat proces was Martin van grote waarde. Er moest veel geregeld worden, waaronder de verdeling van projecten en klanten en de financiële afwikkeling. Hij zorgde dat daarbij de perspectieven van beide partijen aan bod kwamen en dat de verdeling eerlijk en respectvol verliep. Zo is de relatie met de vierde partner ook goed gebleven.

 

Ruimte voor groei

Met Martin hebben we een fantastische slag gemaakt. We zijn nu zakelijker georganiseerd. Dat heeft rust gebracht en de productiviteit verbeterd. Daardoor zijn we flink gegroeid en hebben we mensen kunnen aannemen. Er is meer financiële armslag, zo is er naast projecten voor klanten ook ruimte voor eigen initiatieven. We werken nu weer echt samen om het bureau verder te ontwikkelen, en met succes.’

 

———

Jan Willem van den Ban is partner van ontwerpbureau Enchilada

Ondernemend en resultaatgericht

Gerrie Blok: ‘Wat mij het meest opviel is dat Martin zeer omgevingssensitief is. Hij overziet het speelveld en de belangen van de verschillende stakeholders. Hij houdt steeds het doel voor ogen. Daarbij werkt hij nauw samen met de opdrachtgever, met veel aandacht voor de relatie. Hij is hard op inhoud, maar zacht op de mens. Hij zegt wat er gezegd moet worden, en doet wat nodig is, maar hij doet dat altijd respectvol.’

 

———

Gerrie Blok is lid van de Raad van Commissarissen van Woonservice, de uitvoerende instantie voor woonruimteverdeling in Zuid-Kennemerland. Ze was in die hoedanigheid mede-opdrachtgever.

Alles bespreekbaar

Jan Allart: ‘Als Martin een opdracht bespreekt, exploreert hij echt. Hij stelt vragen, triggert je om samen na te denken: wat is er nog meer mogelijk, wat hebben we daarvoor nodig? Martin is gepassioneerd en die passie is voelbaar. Dat maakt het leuk om dingen met hem te bespreken, zelfs vervelende dingen. Hij heeft overzicht en laat steeds merken: het gaat niet om mij, het gaat erom het doel te bereiken. Daarbij zal hij altijd op de bal spelen, nooit op de man. Met Martin ontstaan er geen misverstanden: als er iets wringt benoemt hij dat direct. Daardoor ontstaat bij alle betrokkenen een open houding. Als hij je ergens op aanspreekt neemt hij daar de tijd voor. Hij behandelt iedereen met empathie en integriteit. Het maakt hem niet uit of hij spreekt met een wethouder, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer.’

 

‘Je kunt Martin geen flauwekul verkopen. Als je aan ‘window dressing’ doet, kan hij je met een glimlach laten merken dat je er niet mee wegkomt. Aimabel maar beslist. In een complexe omgeving heeft hij oog voor alle belangen. Hij brengt focus aan. Daarbij heeft hij aandacht voor het proces en de mensen. Martin stáát voor zijn opdracht.’

 

———

Jan Allart was manager services van WoningNet. Hij werkte samen met Martin toen deze een aantal diensten van zijn opdrachtgever uitbesteedde aan WoningNet.
Privacyverklaring